Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2014
  • Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Thanh Xuân
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 45  
 
6 0 9 3 5 5 2
 
 
Công đoàn

          

LĐLĐ QUẬN THANH XUÂN

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO

 
 

 


Số: 64 /BC - CĐ        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

Thanh Xuân, ngày 10 tháng 9 năm 2012

 

 

 

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2011 - 2012

VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2012 - 2013

 

 

 

Phần thứ nhất

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2011 - 2012

 

      Năm học 2011 – 2012 – năm học Ngành Giáo dục & Đào tạo Hà Nội hướng vào việc nâng cao chất lượng và đổi mới quản lý giáo dục, hoạt động công đoàn có nhiều hoạt động phong phú, toàn diện.

      Toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên ngành Giáo dục – Đào tạo quận Thanh Xuân nỗ lực thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

     Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục – Đào tạo quận Thanh Xuân báo cáo tổng kết công tác Công đoàn  năm học 2011 – 2012 như sau:

1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC ) trong trường học tiếp tục được mở rộng và đi vào thực chất. Các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị CBVC ngay từ đầu năm học, đảm bảo 100% đơn vị trường học đều tổ chức Hội nghị. Nội dung Hội nghị đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, thông qua việc sửa đổi quy chế phù hợp với từng năm học như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền, thoả ước lao động tập thể ( đối với trường dân lập ) góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị và nền nếp kỷ cương trong công tác.

- Ban thanh tra nhân dân ( TTND) trường học thường xuyên được củng cố và kiện toàn trong từng năm học. Công đoàn các trường chỉ đạo hoạt động Ban TTND thực hiện đúng luật định, phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở.

- Công đoàn ngành phối hợp vơí chính quyền thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CB, GV, NV tại các trường. Triển khai kịp thời các văn bản quy định mới về các chế độ liên quan tới CB, GV, NV. Chỉ đạo các CĐCS tham gia cùng với chính quyền chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho CB, GV, NV tạo điều kiện từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CB, GV, NV. Trong năm học vừa qua có 38 đơn vị tổ chức khám sức khoẻ cho CB, GV, NV với số lượng là 1639 người ( đạt tỷ lệ 100%).

- Các CĐCS đã duy trì và sử dụng hiệu quả “Quỹ trợ cấp khó khăn đặc biệt”. Năm học 2011 – 2012 đã trợ cấp cho 115 CB, GV, NV có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là: 59.500.000đ. Các CĐCS đề xuất và phối hợp với chính quyền quan tâm, chăm lo trợ giúp cho CB, GV đã nghỉ hưu gặp khó khăn, các gia đình CB, GV, NV diện chính sách nhân kỷ niệm các ngày truyền thống.

- Tham gia liên hoan Tiếng hát CNVCLĐ quận Thanh Xuân – 2012, Công đoàn GD – ĐT đã chọn 3 tiết mục ( 2 đơn ca, 1 tốp múa ), đạt 3 giải A1.

2. Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ cơ bản của Ngành.

- Công tác tham gia xây dựng đội ngũ được công đoàn các trường chú trọng, chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho CB, GV, NV. Thực hiện kế hoạch 111/KH-UB ngày 19/9/2011 của UBNDThành phố về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, các đơn vị trường học đã tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho CB, GV, NV học tập và nâng cao trình độ đào tạo trên chuẩn.

Toàn ngành:

        + Giáo viên đạt chuẩn       :100%

        + Giáo viên đạt trên chuẩn: 78,2%

Công đoàn đã phối hợp với chính quyền triển khai có hiệu quả phong trào thi đua

 “ Hai tốt”, tập trung đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, hội giảng, dự giờ, tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi từ cơ sở đến cấp Quận, tham gia thi cấp Thành phố đạt thành tích cao. Năm học 2011 – 2012 toàn ngành có 233 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 33 trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 7 trường được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố. Số giáo viên được công nhận danh hiệu dạy giỏi cấp Quận là 339 đ/c, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận là 79 đ/c, nhân viên giỏi cấp Quận là 44 đ/c. đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố là 14 đ/c. Trong đó:

       + Mầm Non : 05đ/c ( Không xếp giải).

       + Tiểu Học  : 03đ/c ( 02 giải Nhì, 01 giải Ba).

       + THCS       : 06 đ/c ( 05 giải Nhất, 01 giải Nhì).

- Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm ( SKKN) được phát triển về số lượng và chất lượng, vai trò của Công đoàn được khẳng định rõ nét thông qua các hình thức động viên, khuyến khích CB, GV, NV hưởng ứng tham gia. Nhiều SKKN có giá trị được phổ biến, áp dụng trong thực tế giảng dạy. Trong năm học 2011 – 2012 có 601 SKKN cấp trường, 559 SKKN cấp quận, 172 SKKN cấp Thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp dạy học, quản lý giáo dục, xây dựng và phổ biến rộng rãi phần mềm giáo dục phục vụ ứng dụng CNTT trong các môn học.

- Vận động CB, GV tích cực hưởng ứng cuộc thi làm bài giảng điện tử và phần mềm bổ trợ dạy học, tăng cường sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học ( ĐDDH) phục vụ giảng dạy và quản lý giáo dục. Tham gia Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD & ĐT Hà Nội và triển lãm Hội thi ĐDDH tự làm do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức đạt 1 giải Xuất sắc, 3 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Trong đó, cô giáo Nguyễn Thanh Thảo trường THCS Nguyễn Trãi có đồ dùng dạy học xếp loại Xuất sắc, được UBND Thành phố tặng bằng khen” Sáng kiến – Sáng tạo” Thủ đô năm 2012.

3. Vận động tổ chức CB, GV, NV tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Ngành:

- Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát triển sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, là cuộc vận động xuyên suốt để ngành triển khai hiệu quả các hoạt động mang tính đặc thù, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của CB, GV, NV phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Người. Trong hoạt động thực tiễn Giáo dục & Đào tạo với những cuộc vận động và phong trào thi đua cụ thể.

- Phong trào xây dựng “ Gia đình nhà giáo tiêu biểu” được CĐCS trường học hưởng ứng và biểu dương tại đơn vị. Ngành GD&ĐT Thanh Xuân đã chọn và giới thiệu 2 gia đình nhà giáo tiêu biểu( theo phân bổ của CĐ ngành GD Hà Nội) tổ chức ngày 15/10/2011. Tham gia Hội nghị gặp mặt biểu dương các điển hình “ Gia đình nhà giáo tiêu biểu” là gia đình đ/c Nguyễn Thị Thuỷ - Trưởng phòng GD&ĐT và gia đình đ/c Nguyễn Thị Long Vân – Giáo viên trường THCS Phan Đình Giót.

- Hoạt động nữ công được tiếp tục duy trì, phát huy tốt vai trò của đội ngũ nữ CB, GV, NV toàn ngành. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội nghị LHPN Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, công đoàn các trường học đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề” Vai trò phụ nữ trong nhà trường và gia đình”, tổ chức Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình. Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình được CĐCS phối hợp với chính quyền động viên CB, GV, NV tham gia đăng ký thực hiện với các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân. Toàn ngành không có đoàn viên sinh con thứ 3.

- Hoạt động xã hội, từ thiện được triển khai tích cưc kịp thời, hiệu quả, có tác dụng tốt nhất nhằm giáo dục lòng nhân ái  thể hiện trách nhiệm cao cả của CB, GV, NV. Công đoàn các trường tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động” Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”. Nhiều giáo viên bằng nhiều hình thức đã giúp đỡ, động viên các học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Năm học 2011 – 2012 có 70 nhà giáo nhận đỡ đầu, hỗ trợ 225 học sinh có hoàn cảnh khó khăn  đặc biệt vươn lên trong học tập. Công tác thăm hỏi trợ cấp cho CB, GV, NV có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được công đoàn các trường quan tâm. Trong năm học đã có 115 CB, GV, NV được trợ cấp với tổng số tiền là: 59.500.000đ. Các CĐCS đề xuất và phối hợp với chính quyền quan tâm, chăm lo, trợ giúp cho CB, GV đã nghĩ hưu gặp khó khăn, các gia đình CB, GV, NV diện chính sách nhân kỷ niệm các ngày truyền thống.

- Thực hiện tốt kế hoạch quyên góp, ủng hộ thông qua các cuộc vận động: Ủng hộ đồng báo bị lũ lụt và giáo dục các tỉnh miền núi với tổng số tiền là: 162.163.000đ, ủng hộ Quỹ xã hội: 33.020.000đ, ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo” do MTTQ và Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” do UBND quận Thanh Xuân phát động ( Mỗi người ủng hộ 01 ngày lương). Ngoài ra CB, GV, NV và học sinh toàn quận tham gia ủng hộ các cuộc vận động khác do Hội, đoàn thể và tổ chức xã hội kêu gọi bằng mọi hình thức như ủng hộ tiền, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập…

4. Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh:

- Hàng năm BCH Công đoàn GD- ĐT quận đã xây dựng chương trình công tác với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể triển khai tới CĐCS. Công tác chỉ đạo, lề lối làm việc của BCH công đoàn các cấp có nhiều đổi mới thể hiện dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm.

- Tổ chức và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn. Phối hợp với Liên đoàn lao động quận tổ chức 2 lớp tập huấn cho BCH công đoàn cơ sở trường học với nội dung về công tác Nữ công và hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở ( Tháng 3 và tháng 4/2012).

- Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân Công đoàn giáo dục đào tạo đã chọn cử Công đoàn trường MN Thanh Xuân Bắc, Công đoàn trường TH Khương Mai tham gia hội thi “ Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi – 2012” do LĐLĐ quận Thanh Xuân tổ chức, đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì. Công đoàn trườngTH Khương Mai được LĐLĐ quận chọn đại diện cho các CĐCS trong quận Thanh Xuân tham gia Hội thi cấp Thành phố.

- Trong năm học vừa qua, Công đoàn GD – ĐT đã thành lập và ra quyết định công nhận BCH lâm thời CĐCS trường THCS Khương Mai. Các CĐCS trường học thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, cùng với việc bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ, tiếp tục duy trì việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ Đảng, nhiều đoàn viên được tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng viên. Năm học 2011 – 2012 có 24 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

- Ban thường vụ Công đoàn GD & ĐT cùng Ban lãnh đạo Phòng GD & ĐT duy trì xây dựng kế hoạch phối hợp công tác và ký kết các văn bản liên tịch để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ năm học. Công đoàn GD – ĐT phối hợp chặt chẽ với phòng GD& ĐT trong các hoạt động chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng trường chuẩn Quốc Gia và công tác xây dựng đội ngũ.

* Đánh giá chung:

Trong tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng tới đời sống CB, GV, NV song với tinh thần chủ động, bám sát nhiệm vụ năm học của Ngành và trọng tâm công tác công đoàn, các cấp Công đoàn GD- ĐT quận Thanh Xuân đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Công đoàn, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

- Các CĐCS chủ động phối hợp với chính quyền thường xuyên chăm lo đời sống CB, GV, NV và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

 

 

 

* Tồn tại, hạn chế:

- Sự chủ động sáng tạo trong hoạt động công đoàn ở một số CĐCS còn hạn chế.

-  Một vài CĐCS chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chính quyền nên hoạt động công đoàn ở những đơn vị này có hiệu quả chưa cao.

- Tỷ lệ phát triển Đảng viên trong toàn ngành so với thực tế còn thấp.

* Kết quả xếp loại CĐCS:

       - CĐCS vững mạnh xuất sắc   : 15 đơn vị

       - CĐCS vững mạnh                 : 21 đơn vị

       - CĐCS khá                             : 01 đơn vị

      - Mới thành lập, chưa xếp loại : 02 đơn vị

    Trên đây là báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2011 – 2012 của Công đoàn GD – ĐT quận Thanh Xuân. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, các CĐCS đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, vận động CB, GV, NV hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Ngành, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011- 2012, tạo bước chuyển biến cơ bản, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.

   Thay mặt BCH Công đoàn GD- ĐT quận Thanh Xuân tôi xin gửi lời cảm ơn các cấp lãnh đạo công đoàn cấp trên, lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD & ĐT , các đồng chí cán bộ quản lý các trường đã dành sự quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn từ cơ sở trường học đến Công đoàn GD – ĐT quận Thanh Xuân thực hiện tốt chức năng, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong năm học vừa qua.  

 

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2012 – 2013

   Năm học 2012- 2013 là năm học tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, đổi mới công tác quản lý, chăm lo xây dưng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, năm học diễn ra Đại hội công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Liên đoàn lao động quận Thanh Xuân và kế hoach năm học 2012 – 2013 của phòng GD & ĐT quận Thanh Xuân. Ban chấp hành công đoàn GD - ĐT quận Thanh Xuân thống nhất xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn năm học 2012 – 2013 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, nội quy, quy chế của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong các hoạt động của Ngành, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, mô phạm trong CB, GV, NV nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 – 2013. Tổ chức tốt Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XI, tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, có nền nếp đạt hiệu quả, chất lượng trong hoạt động.

1. Làm tốt công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CB, GV, NV, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

- Chủ động tham gia quản lý, công đoàn phối hợp với chính quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của nhà giáo, chủ động giải quyết những vướng mắc tại cơ sở. Phối hợp với chính quyền chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện, phương tiện làm việc của CB, GV, NV.

- Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức tốt Hội nghị CBVC đầu năm học. Chỉ đạo Ban TTND và Uỷ ban kiểm tra công đoàn hoạt động theo đúng luật định và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Tiếp tục làm tốt công tác trợ giúp, thăm hỏi kịp thời cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, gia đình chính sách. mở rộng cac hình thức tham quan du lịch, đổi mới các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT tại cơ sở trường học, các cụm bậc học. Thực hiện tốt chế độ khám sức khoẻ định kỳ cho CB, GV, NV. Vận động CB, GV, NV phát triển kinh tế gia đình.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác “ Xã hội hoá giáo dục” và các cuộc vận động xã hội, nhân đạo đẩy mạnh cuộcvận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “ Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”. Quan tâm đến giáo viên và học sinh các trường còn gặp nhiều khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CB, GV, NV thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

2. Quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục:

- Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục trong CB, GV, NV. Vận động CB, GV, NV thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành và chương trình công tác của Thành uỷ. Tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

- Tuyên truyền, vận động CB, GV, NV xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, mô phạm trong giao tiếp, ứng xử và trang phục trong nhà trường, tích cực thực hiện cuộc vận động” Xây dựng Nhà trường văn hoá – Nhà giáo mẫu mực- Học sinh thanh lịch”.

- Chủ động tuyên truyền bồi dưỡng nêu gương, tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu, nhà giáo mẫu mực từ cơ sở. Kết hợp việc xây dựng điển hình tiên tiến với đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, vận động CB, GV, NV đọc và nghiên cứu báo Lao độngThủ đô và Tạp chí giáo dục Thủ đô để tiếp cận các thông tin của Ngành và Công đoàn.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT ở các đơn vị trường học, cấp quận ( Từ tháng 11/2012 đến tháng 2/ 2013). Tổ chức “ Liên hoan Tiếng hát giáo viên” quận Thanh Xuân ( tháng 2/ 2013), tham gia Giải bóng bàn CB, GV, NV ngành Giáo dục Hà Nội ( tháng 3/ 2013).

- Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị 40 - CT/ TW của Ban Bí thư Trung ương, chỉ thị 35 của Thành uỷ và kế hoạch 111/KH – UB ngày 19/9/2011 của UBND Thành phố về “ Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” giai đoạn 2011 – 2015. Công đoàn phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Vận động CB, GV tích cực thực hiện phong trào” Tự học - tự bồi dưỡng” tạo điều kiện để CB, GV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học, quản lý giáo dục; xây dựng và phổ biến rộng rãi phần mềm giáo dục phục vụ ứng dụng CNTT trong các môn học.

- Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chủ động lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu với cấp uỷ Đảng để bồi dưỡng kết nạp. Phấn đấu mỗi đơn vị đều có đoàn viên được kết nạp Đảng trong năm học.

3. Tổ chức vận động CB, GV, NV tích cực tham gia các phong trào thi đua; các cuộc vận động của Ngành, của xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành:

- Công đoàn ngành phối hợp với chính quyền tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai giảng dạy có hiệu quả bộ tài liệu “ Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” ở các cấp học.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” với các yêu cầu: vận động mỗi nhà giáo thực hiện tốt Quy định về đạo đức nhà giáo, tự học CNTT và ngoại ngữ, vận động mỗi CB, GV, NV trong năm học thực hiện một sáng kiến trong giảng dạy học, quản lý giáo dục. Tổ chức tổng kết 5 năm cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cấp quận ( tháng 12/2012 ).

- Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực”, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả các giờ dạy để học sinh chủ động tích cực trong học tập và yêu thích môn học.

- Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – trách nhiệm”, tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp nhà giáo: Giỏi về chuyên môn, mẫu mực về phẩm cách, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, nhà trường văn hoá.

- Nâng cao chất lượng phong trào thi đua” Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “ Cô giáo - Người mẹ hiền”, “ Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực trong gia đình, công tác dân số, sức khoẻ sinh sản trong nữ CB, GV, NV.

- Phối hợp với chính quyền tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng để đảm bảo khách quan, thực chất, xây dựng hợp lý phương thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích những nhân tố mới, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của phong trào.

- Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “ Hai tốt”, tổ chức tốt Hôi thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, vận động GV, NV hưởng ứng tham gia hội thi cấp trưòng đạt tỷ lệ cao, đẩy mạnh phong trào viết SKKN, tự làm đồ dùng dạy học trong CB, GV, NV và phổ biến, nhân rộng SKKN được xếp loại cao trong đơn vị.

4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:

- Tổ chức tốt Đại hội công đoàn từ cơ sở trường học đến công đoàn Giáo dục quận, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, theo kế hoạch của công đoàn cấp trên, với phương châm: Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Thiết thực.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình công tác công đoàn năm hoc; cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

- Mở rộng hình thức bồi dưỡng, tập huấn công tác công đoàn, xây dựng kỹ năng và nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ công đoàn và Ban TTND trường học.

- Duy trì công tác phát triển công đoàn trường ngoài công lập.

- Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn.

- Tăng cường hoạt động cụm công đoàn các Bậc học, mở rộng các hình thức giao lưu học tập và trao đổi kinh nghiệm.

Trên đây là phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn ngành GD – ĐT quận Thanh Xuân năm học 2012 – 2013. Đề nghị công đoàn các trường với tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của toàn Ngành.

                                                                                          

                                                                         TM BAN THƯỜNG VỤ

                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                   ( Đã ký)

 

 

 

                                                                                Phạm Văn Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 17/09/2012
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THANH XUÂN
Trưởng ban biên tập: Trưởng Phòng - Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, quận Thanh Xuân
Điện thoại: 04.5585604